01

Production of single-purpose equipment

​We manage the process from CAD design through the transformation into production to the actual testing and installation of the equipment at the customer's site. Our company is able to deliver the entire manufacturing and assembly process in the form of a turnkey solution, from design to delivery to the customer.

 • ​Design of equipment according to customer requirements
 • ​Production of equipment regarding quality and safety
 • ​Testing of equipment and its fine-tuning
 • ​Servicing of equipment during its operation
Contact  

02

​Air 
Conditioning

​The requirement for cooling of residential and industrial premises is already increasingly important even in our climate zone. Therefore, the requirement for proper cooling also arises here.

 • ​Design of a complete air conditioning, heating and control system
 • ​Supply and installation of air conditioning, heating equipment, heat pumps according to customer requirements
 • ​Consultancy in product selection
 • Service and troubleshooting of air conditioning, heating equipment
Contact  

03

​Technical 
installations

​For our customers, we can arrange the transfer of presses and oversized equipment using our own equipment. Within the profession, we can provide comprehensive services in the installation of media distribution systems, such as water, cooling, compressed air, wiring and communication and other necessary media connections. We provide services in the areas of designing, installation of ductwork and revisions. We are happy to advise on the selection of suitable materials and equipment to meet our customers' requirements.

 • ​Design and project of technical installations
 • ​Supply and installation of distribution systems for production lines and technical equipment of industrial halls, buildings
 • ​Scheduling with respect to customer requirements with minimizing production downtime
 • ​Dismantling of machinery, disconnection from technology and media
 • ​Preparation of equipment for safe transport - packing, preservation, securing support structures, formwork
 • ​Provision of special equipment for transfers - cranes, handling equipment, trucks for transport
 • ​Installation of equipment at the transfer site, connection to media and technology
 • ​Placement of equipment into position, balancing
 • ​EZ designs and revisions
Contact  

VÝROBA JEDNOÚČELOVÝCH ZARIADENÍ

V rámci profesie sa zaoberáme návrhom a výrobou jednoúčelových zariadení pre automotive priemysel. Stroje a zariadenia sú navrhované a prispôsobované podľa potrieb zákazníka.
Spracúvame proces od CAD návrhu cez transformáciu do výroby až po samotné testovanie a inštaláciu zariadení u zákazníka. Celý uvedený výrobno – montážny proces vie naša spoločnosť dodať vo forme riešenia na kľúč a teda od návrhu až po dodanie k zákazníkovi.
Našim prvoradým cieľom je ponúknuť riešenie, ktoré spĺňa očakávané požiadavky zákazníkov s dôrazom na kvalitu, spoľahlivosť, presnosť požadovaných parametrov a neposlednom rade bezpečnosť.

V rámci našej profesie ponúkame:

 • Návrh zariadení podľa požiadaviek zákazníka
 • Výrobu zariadení s ohľadom na kvalitu a bezpečnosť
 • Testovanie zariadení a ich dolaďovanie
 • Servis zariadení počas ich prevádzky
Kontakt  

KLIMATIZÁCIA- CHLADENIA, VYKUROVANIE, MERANIE A REGULÁCIA

Požiadavka na chladenie obytných a priemyselných priestorov je už aj v našom podnebnom pásme čoraz dôležitejšia. Teploty v letných mesiacoch často prekračujú aj hranicu 30°C a spôsobujú veľký diskomfort pri rôznych činnostiach.
Pre plynulý a bezporuchový chod moderných technológií ako sú serverovne, technologické a iné miestnosti je nutné zabezpečiť vhodné klimatické podmienky. Preto aj tu vzniká požiadavka na správne chladenie.
Správna teplota vzduchu je jedným z predpokladov upevnenia zdravia človeka. Pocit tepelnej pohody preto ovplyvňuje výber správneho systému vykurovania. Správna teplota prostredia má vplyv na pracovný výkon človeka, jeho pohodu a odpočinok.
Pre uľahčenie regulácie a efektívneho využívania zariadení pre klimatizáciu a vykurovanie existuje na trhu veľa riešení, ktoré určite uspokoja všetkých našich zákazníkov.

V rámci našej profesie ponúkame:

 • Návrh kompletného systému klimatizácie, vykurovania a ich riadenie
 • Dodávka a montáž klimatizačných zariadení, zariadení pre vykurovanie, tepelných čerpadiel podľa požiadaviek zákazníka
 • Poradná činnosť pri výbere produktov
 • Servis a odstraňovanie porúch klimatizačných, vykurovacích zariadení
Kontakt 

VZDUCHOTECHNIKA

Čistý vzduch je základom hygieny v obytných miestnostiach a priemyselných priestoroch. Kvalita prostredia v ktorom dýchame závisí od správneho a účinného vetrania. Faktorom, ktorý priamo ovplyvňuje kvalitu vzduchu v obytných miestnostiach a priemyselných priestoroch, je predovšetkým človek. Jeho dýchaním vzniká oxid uhličitý aj vodné pary. Znečisťovanie ovzdušia však priamo podporujú rôzne činnosti, ako je varenie, pranie, používanie chemikálií, výrobné procesy či iná priemyselná činnosť.
Cieľom vetrania je všetky nežiaduce pachy a vydýchaný vzduch odvádzať von a nahradiť čerstvým vzduchom.
V súčasnosti existuje mnoho riešení pre efektívne a úsporné vetranie, ktoré dokážeme ušiť priamo na mieru našim zákazníkom.

V rámci našej profesie ponúkame:

 • Návrh kompletného systému vetrania, rekuperácie vzduchu
 • Dodávku a montáž vzduchotechnických zariadení podľa požiadaviek zákazníka
 • Poradnú činnosť pri výbere vhodných produktov
 • Servis a odstraňovanie porúch vzduchotechnických zariadení
Kontakt 

ELEKTROINŠTALÁCIE

V rámci profesie vieme poskytnúť komplexné služby v oblasti montáže elektrických rozvodov. Zabezpečujeme služby v oblasti projektovania, montáže elektrických rozvodov a revízií. Pre realizáciu požiadaviek našich zákazníkov radi poradíme pri výbere vhodných materiálov a zariadení.

V rámci našej profesie ponúkame:

 • Návrh a projekt elektroinštalácie
 • Dodávka a montáž rozvodov pre technológie a technické zariadenia priemyselných hál, budov
 • Opravy a údržby elektrických rozvodov
 • Rozvody pre meranie a reguláciu systémov chladenia, vzduchotechniky, strojných zariadení
 • Projekty a revízie EZ
Kontakt 

PRESUN A INŠTALÁCIA VÝROBNÝCH LINIEK

Pre našich zákazníkov vieme zabezpečiť presuny lisov a nadmerných technologických zariadení použitím vlastnej techniky. V tejto profesii máme dlhoročné skúsenosti a vieme poskytnúť presuny ťažkých strojov a zariadení ale aj celých výrobných liniek a prevádzok.
Pridanou hodnotou pre zákazníka je, že náš tím pracovníkov sa postará o všetky činnosti v rámci presunov, zákazník má len jedno kontaktné miesto a službu vieme poskytnúť na kľúč.
Ďalšou výhodou pre zákazníka je komplexné riešenie presunov vrátane realizácie príslušných inštalácií (prípojky vody, chladenia, stlačeného vzduchu, elektroinštalácie a komunikácie a ostatných potrebných médií).

Komplexné služby spojené so sťahovaním, ktoré viem ponúknuť:

 • Harmonogram s ohľadom na požiadavky zákazníka s minimalizovaním prestojov výroby
 • Demontáž strojov, odpojenie od technológií a médií
 • Príprava zariadení na bezpečný transport – balenie, konzervácia, zabezpečenie podporných konštrukcií, debnenia
 • Zabezpečenie špeciálnej techniky pre presuny –žeriavy, manipulačná technika, nákladné vozidlá pre transport
 • Montáž zariadení na miesto presunu, pripojenie na médiá a technológie
 • Rozmiestnenie zariadení na pozície, ich vyváženie
Kontakt 

​We will inspect the site, propose a technical solution, consult, advise and prepare a price offer free of charge. As part of the service, we provide all maintenance work, control of individual technological parts, control of operating parameter settings and provision of relevant documentation. Our market contains a large number of products that can satisfy customers who emphasize price or top devices for the most demanding applications providing comfort and energy efficiency .