REFERENCIE

Klimatizácia- chladenie, vykurovanie, meranie a regulácia
Vzduchotechnika
Elektroinštalácie
Presun ťažkých a nadrozmerných zariadení
Výroba jednoúčelových zariadení

Klimatizácia- chladenie, vykurovanie, meranie a regulácia
Vzduchotechnika
Elektroinštalácie
Presun ťažkých a nadrozmerných zariadení
Jednoúčelové zariadenia