PONUKA

Ponúkame komplexné služby v obchodných, administratívnych, priemyselných a obytných budovách, školských a zdravotníckych zariadeniach v oblasti:

Klimatizácia - chladenie, vykurovanie, meranie a regulácia
Vzduchotechnika - vetranie
Elektoinštalácia
Výroba jednoúčelových zariadení
Presun ťažkých a nadrozmerných zariadení

V rámci našich služieb zákazníkom zabezpečujeme:

 • spracovanie cenových ponúk
 • konzultácie a odborné poradenstvo
 • komplexnú projektovú činnosť
 • kompletnú dodávku a montáž zariadení
 • uvedenie do prevádzky
 • záručný a pozáručný servis

Obhliadku miesta, návrh technického riešenia, konzultácie, poradenstvo a vypracovanie cenovej ponuky je bezodplatne. V rámci servisu zabezpečujeme všetky údržbové práce, kontrolu jednotlivých technologických častí, kontrolu nastavenia prevádzkových parametrov a zabezpečenie príslušnej dokumentácie.
Na našom trhu sa nachádza veľké množstvo produktov, ktoré dokážu uspokojiť zákazníkov kladúcich dôraz na cenu alebo špičkové zariadenia pre najnáročnejšie aplikácie poskytujúce komfort a energetickú efektívnosť.
Klimatizácia- chladenia, vykurovanie, meranie a regulácia

Požiadavka na chladenie obytných a priemyselných priestorov je už aj v našom podnebnom pásme čoraz dôležitejšia. Teploty v letných mesiacoch často prekračujú aj hranicu 30°C a spôsobujú veľký diskomfort pri rôznych činnostiach.
Pre plynulý a bezporuchový chod moderných technológií ako sú serverovne, technologické a iné miestnosti je nutné zabezpečiť vhodné klimatické podmienky. Preto aj tu vzniká požiadavka na správne chladenie.
Správna teplota vzduchu je jedným z predpokladov upevnenia zdravia človeka. Pocit tepelnej pohody preto ovplyvňuje výber správneho systému vykurovania. Správna teplota prostredia má vplyv na pracovný výkon človeka, jeho pohodu a odpočinok.
Pre uľahčenie regulácie a efektívneho využívania zariadení pre klimatizáciu a vykurovanie existuje na trhu veľa riešení, ktoré určite uspokoja všetkých našich zákazníkov.
V rámci našej profesie ponúkame:

 • Návrh kompletného systému klimatizácie, vykurovania a ich riadenie
 • Dodávka a montáž klimatizačných zariadení, zariadení pre vykurovanie, tepelných čerpadiel podľa požiadaviek zákazníka
 • Poradná činnosť pri výbere produktov
 • Servis a odstraňovanie porúch klimatizačných, vykurovacích zariadení

VZDUCHOTECHNIKA

Čistý vzduch je základom hygieny v obytných miestnostiach a priemyselných priestoroch. Kvalita prostredia v ktorom dýchame závisí od správneho a účinného vetrania. Faktorom, ktorý priamo ovplyvňuje kvalitu vzduchu v obytných miestnostiach a priemyselných priestoroch, je predovšetkým človek. Jeho dýchaním vzniká oxid uhličitý aj vodné pary. Znečisťovanie ovzdušia však priamo podporujú rôzne činnosti, ako je varenie, pranie, používanie chemikálií, výrobné procesy či iná priemyselná činnosť.
Cieľom vetrania je všetky nežiaduce pachy a vydýchaný vzduch odvádzať von a nahradiť čerstvým vzduchom.
V súčasnosti existuje mnoho riešení pre efektívne a úsporné vetranie, ktoré dokážeme ušiť priamo na mieru našim zákazníkom.
V rámci našej profesie ponúkame:

 • Návrh kompletného systému vetrania, rekuperácie vzduchu
 • Dodávku a montáž vzduchotechnických zariadení podľa požiadaviek zákazníka
 • Poradnú činnosť pri výbere vhodných produktov
 • Servis a odstraňovanie porúch vzduchotechnických zariadení

Elektroinštalácie

V rámci profesie vieme poskytnúť komplexné služby v oblasti montáže elektrických rozvodov. Zabezpečujeme služby v oblasti projektovania, montáže elektrických rozvodov a revízií. Pre realizáciu požiadaviek našich zákazníkov radi poradíme pri výbere vhodných materiálov a zariadení.
Našim zákazníkom vieme ponúknuť:

 • Návrh a projekt elektroinštalácie
 • Dodávka a montáž rozvodov pre technológie a technické zariadenia priemyselných hál, budov
 • Opravy a údržby elektrických rozvodov
 • Rozvody pre meranie a reguláciu systémov chladenia, vzduchotechniky, strojných zariadení
 • Projekty a revízie EZ

Presun a inštalácia výrobných liniek

Pre našich zákazníkov vieme zabezpečiť presuny lisov a nadmerných technologických zariadení použitím vlastnej techniky. V tejto profesii máme dlhoročné skúsenosti a vieme poskytnúť presuny ťažkých strojov a zariadení ale aj celých výrobných liniek a prevádzok.
Pridanou hodnotou pre zákazníka je, že náš tím pracovníkov sa postará o všetky činnosti v rámci presunov, zákazník má len jedno kontaktné miesto a službu vieme poskytnúť na kľúč.
Ďalšou výhodou pre zákazníka je komplexné riešenie presunov vrátane realizácie príslušných inštalácií (prípojky vody, chladenia, stlačeného vzduchu, elektroinštalácie a komunikácie a ostatných potrebných médií).
Komplexné služby spojené so sťahovaním, ktoré viem ponúknuť:

 • harmonogram s ohľadom na požiadavky zákazníka s minimalizovaním prestojov výroby
 • demontáž strojov, odpojenie od technológií a médií
 • príprava zariadení na bezpečný transport – balenie, konzervácia, zabezpečenie podporných konštrukcií, debnenia
 • zabezpečenie špeciálnej techniky pre presuny –žeriavy, manipulačná technika, nákladné vozidlá pre transport
 • montáž zariadení na miesto presunu, pripojenie na médiá a technológie
 • rozmiestnenie zariadení na pozície, ich vyváženie

Výroba jednoúčelových zariadení

V rámci profesie sa zaoberáme návrhom a výrobou jednoúčelových zariadení pre automotive priemysel. Stroje a zariadenia sú navrhované a prispôsobované podľa potrieb zákazníka.
Spracúvame proces od CAD návrhu cez transformáciu do výroby až po samotné testovanie a inštaláciu zariadení u zákazníka. Celý uvedený výrobno – montážny proces vie naša spoločnosť dodať vo forme riešenia na kľúč a teda od návrhu až po dodanie k zákazníkovi.
Našim prvoradým cieľom je ponúknuť riešenie, ktoré spĺňa očakávané požiadavky zákazníkov s dôrazom na kvalitu, spoľahlivosť, presnosť požadovaných parametrov a neposlednom rade bezpečnosť.
V rámci profesie ponúkame:

 • Návrh zariadení podľa požiadaviek zákazníka
 • Výrobu zariadení s ohľadom na kvalitu a bezpečnosť
 • Testovanie zariadení a ich dolaďovanie
 • Servis zariadení počas ich prevádzky